Takster

Taksterne for vandværket besluttes på den årlige generalforsamling og godkendes efterfølgende af Lolland Kommunalbestyrelse.

Takstblad for år 2019-20