Januar 2018

Så blev det januar, og sne i dag, her hvor jeg befinder mig. Det mest dramatiske har ellers været den senere tids storme og højvander. Nu 3 gange indenfor 2 uger. Heldigvis har vi i Lille Strandgård redet stormen af. Vandet har været oppe at slikke toppen af forstranden, men ikke indover. Og mon dog ikke faren er drevet over i denne omgang? – og først tilbage ved næste efterår. Stormen har også medført en række aflysninger af færgeafgange pga. blæst og højvander. Og tillige tekniske problemer med færgen. Derfor særplaner i flere omgange.

Apropos højvande, så forlyder det fra sædvanligvis velinformerede kilder, at undertegnede er indvalgt i Pumpelagets bestyrelse, og endda skulle være valgt til ny formand (den hidtidige har forladt bestyrelsen). Jeg afventer at høre nærmere og at blive indkaldt møde inden længe. På vores bestyrelsesmøde indvilligede Henning Hellwing i også at indtræde i bestyrelsen. Ud over vi to nævnte udgøres bestyrelsen også to gårdejere: Flemming Jensen og Peter Frederiksen. Jeg vælger at tage hvervet på mig, især mhp. at få formaliseret det organisatoriske, dvs. rettidige indkaldelser også pr. e-mail, og så en klar information i øvrigt til lagets medlemmer af, hvad der måtte være af relevante oplysninger. Samt mulighed for dialog med medlemmerne, når de ønsker det. En hovedopgave er selvfølgelig en sikker drift af pumpestation og sluse.

I vores egen bestyrelse har vi talt om risikoen, hvis et menneske, især barn, eller et dyr falder i slusen. Den vil ikke være let at overdække og samtidig kunne få renset op, som det skal ske med mellemrum. Derfor tænker vi i at få monteret en synlig stige, til at give mulighed for at kravle op.

Webmaster-funktion for den nye hjemmeside: Jakob Teislev, der har formet hjemmesiden er lykkeligvis stadig ”på arbejde med den” – og stor tak for det, Jakob! Hans tovholder i bestyrelsen bliver Henning Hellwing, der i tæt samarbejde med Jakob vil forestå den videre udvikling, og på sigt være webmaster. Det aftaler Jakob og Henning indbyrdes. Her og nu vil jeg opfordre til, at I logger jer på. Gå ind på www.lillestrandgård.dk, og find på forsiden link til ”Log ind”.

Mht. badebro, så har vi nu besigtiget to badebroer. Meget lig hinanden, men den samlede bestyrelse besluttede i lørdags at indhente endeligt tilbud på den, vi foretrækker. Det bliver en bro af samme længde som den nuværende, afsluttet med 3 x 3 meter platform yderst, gelænder på sidste sektion og metaltrappe. Sektionerne af letmetal, noget lettere at løfte og bære end de nuværende. Og et 1,4 meter bredt dæk af træ (nuværende er 1,2 meter).

Det var nyheder for nu. I er velkommen til at kontakte alle i bestyrelsen for evt. spørgsmål.

Julehilsen 2018

Kære alle i Lille Strandgård.

Vi vil fra bestyrelsen sende jer en hilsen med ønsket om en glædelig jul og et rigtig godt nytår.

Der er dejligt på alle årstider, og nu venter vi alle bare på at sneen skal falde og iklæde vinterdragt. Med mulighed for en tur rundt på øen med langrendsskiene. Sne eller ikke sne: alting ånder dyb fred og ro.

Vi har bestyrelsesmøde den 5. januar, hvor et par vigtige punkter er badebro og seneste fra Pumpelaget. Vi har foreløbig besigtiget en badebro fra ét firma, og skal besigtige en fra et andet firma den 12. januar. Forhåbentlig er vi derefter klar til at gå i forhandling om indkøb af den, vi vælger. Foreløbig er alle muligheder åbne.

Efter bestyrelsesmødet og besigtigelsen vil vi udsende en orientering om de drøftelser og beslutninger, vi tror kan have jeres interesse.

Lidt sne er der da..

Efterår 2018

På en af de sidste fine dage i ”løvfaldssommeren” fik vi taget badebroen op. Vi var det nødvendige antal, både i vandet og på land. Broen viste sig at være i endnu dårligere tilstand end vi allerede vidste. Med en trappe, hvor både trapper og den ene side var knækket. Med dagens senere beslutning om at afsætte midler til en ny, var det sidste gang den gamle blev taget op. Efterfølgende havde vi en rigtig hyggelig stund, med lejlighed til at hilse på de senest tilkomne grundejere.

Senere havde vi en livlig generalforsamling, hvor jeg i min beretning havde overskrifter om: vejene, det grønne, vandværk og vandforsyning, badebroen, sikring mod oversvømmelse af området, hjemmeside, Sankt Hans og Ordensregler – eller bare respektfuldt naboskab. Læs selv den fulde beretning i vedhæftede fil, og referat fra generalforsamlingen. Der blev vedtaget uændret kontingent, vandbidrag og takster for vandværket.

Til afslutning kunne vi præsentere den nye hjemmeside, udviklet af Jakob Teislev i samarbejde med bestyrelsen. Se den på www.lillestrandgård.dk (bemærk å). Hjemmesiden vil være fuldt implementeret indenfor ca. en måned, også med øget hastighed fordi den flyttes over på en kraftigere server.

Der var genvalg til bestyrelsen, og samme ansvarsfordeling. Suppleanter blev Ole Bryde og Dorte Darfelt. Vi arbejder nu videre, med især anskaffelse af ny badebro og sikring mod oversvømmelse af området.

Men nu er efteråret for alvor over os. Med kølighed, blæst og storme. Selv om det giver lyst til at holde sig inde i varmen, måske lægge en pind i brændeovnen, så giver naturen også på denne årstid mulighed for store oplevelser i naturen. Fugletræk, bl.a. gæs der kan høres på lang afstand, og måske synet af en havørn der holder til i de nærliggende Maribo-søer. Femøs natur vil mange misunde os. Vi har den lige udenfor døren i Lille Strandgård, hele året.

(referat og formandens beretning er at finde i menuen under Internt -> Generalforsamlinger. Husk at logge ind.)

Indkaldelse til Generalforsamling 2018

Til grundejere i Lille Strandgård og medlemmer af Lille Strandgård Vandværk.

Vedhæftet er endelig indkaldelse af ordinær generalforsamling inkl. bilag: regnskab og budget for grundejerforening og vandværk. Til afholdelse på Femø Kro og Kursuscenter lørdag den 20. oktober kl. 14:30.

Forud – kl. 10:30 – håber vi at se rigtig mange, og nogle med waders, til optagning af badebro og efterfølgende hyggeligt samvær over en øl, vand og en ”skarp” på en kølig efterårsdag.

Ny hjemmeside

Velkommen til en ny og opdateret hjemmeside.

For at kunne bruge hjemmesiden fuldt ud er du nødt til at oprette dig som bruger. Det foregår ved at trykke på “Registrer” punktet i menuen øverst til højre. Derefter udfylder du punkterne og venter. Der kan gå op til 24 timer inden du har fuld adgang, men typisk vil det tage et par minutter. Du vil, når du er registreret og logget ind med dit brugernavn og password, se en ny menu i toppen med navnet “Internt”. Herunder vil du finde en lang række informationer.

Hvis der er noget på siden, der er ukorrekt, eller hvis du har forslag til forbedringer eller ligger inde med gode billeder, er du meget velkommen til at sende dem til webmasteren. Ja – eller du kan skrive en kommentar nedenfor.

Sensommerhilsen fra Lillestrandgård 2018

Kære alle i Lille Strandgård.

Det er en sommer næsten uden ende. Og vi oplever, at rigtig mange af jer har nydt sommerdage på Femø. Der har været mere liv end de fleste somre. Men forholdene har da også været ualmindelig indbydende. Rigtig dejligt.

Det er også fint at iagttage, at mange af jer har gjort en indsats – tak for det! – med tilbageskæring af vildtvoksende buske, og især brombær som er meget aggressivt voksende.. Det handler om at respektere de vilkår, der er udmeldt af Lolland Kommune, og tillige vilkårene i vores deklaration for området. Som vi har skrevet ud om i flere omgange her i sommer.

Nu forholder det sig desværre også sådan, at et mindre antal intet har foretaget sig, ej heller efter at have modtaget rapporten fra Markvandringsudvalget. Bestyrelsen har gennemgået rapporten og besigtiget forholdene på ny. Det har givet anledning til et mindre antal påbud, enkelte med tidsfrist og risiko for beskæring ledsaget af regning for foretaget arbejde.

Apropos brombær, så har planten jo også en positiv side: øen bugner lige nu af bær, næsten overalt, og man kan på ingen tid plukke adskillige kilo. Så den gamle historie holder vand: der er intet, der er så galt, at det ikke er godt for noget. De skal bare styres, og plukkes, hvor de uden problemer vokser vildt. I tillæg er den gode nyhed, at færgetaksterne reduceres fra på søndag mandag. Derfor kan en sensommertur til Femø gøres noget billigere. Gå ind og tjek på Lolland Færgefarts hjemmeside.

Femø Beboerforening

Bestyrelsen holdt møde i søndags, hvor vi besluttede at udsende nedenstående, som vi håber I tager godt imod:

Bliv medlem af Femø Beboerforening

På den nylige generalforsamling i Femø Beboerforening blev det klart, at foreningens økonomi er meget stram, bl.a. på grund af store udgifter til ekstraordinær vedligeholdelse og installation af solceller på Det gule Magasin på havnen.

Vi har alle en interesse i en stærk beboerforening. Af mange grunde. Foreningen er øens stemme over Lolland Kommune, bl.a. når det gælder velfungerende færgefart med rimelige billetpriser. Og i Ø-kontaktudvalget hvor øerne arbejder for at fremme fælles interesser og vilkår. Og helt basalt for at fremme kvaliteten af at bo på Femø, både som fastboende og som fritidshusejer. Uden Beboerforeningen og ”Talerøret” ville livet på øen være uden sammenhæng og uden mange initiativer.

Vi ved, at mange af jer allerede er medlem af Beboerforeningen. Det er godt. For de der ikke allerede er tilknyttet vil bestyrelsen opfordre til at støtte, gerne ved indmeldelse, eller evt. gennem et støttebeløb. Medlemskab koster 200 kr. årligt, som kan indbetales på konto 5359 0244817 i Arbejderenes Landsbank. Hvis man derudover vil abonnere på ”Talerøret” og få det tilsendt, og evt. støtte med det fadderskab til ”Talerøret”, så koster det lidt mere. Men det er interessant at følge med i, hvad der foregår på den lille ø. Og bidrage til at holde den ”oven vande.

Påsken 2015

Påsken står for døren. Måske ses vi på øen? – i alle tilfælde skal I have en hilsen her forud for både sommertid og påske.

Efter generalforsamlingsbeslutning har bestyrelsen indhentet kontrolbud på lægning af det stykke vandledning, der skal binde os sammen med vandværket i Nørreby, og dermed sikre vand også hvis vort eget vandværk skulle blive nødstedt. Kontroltilbuddet var ikke bare dyrere, men væsentlig dyrere end det tilbud Sønderby Smedie har givet. Derfor har vi overdraget opgaven med at etablere ledningen til Sønderby Smedie. Der er søgt gravetilladelse – og bevilget – så nu handler det ”bare” om hvornår Sønderby Smedie kan få plads i arbejdsprogrammet. Og mon ikke vi kan være sikre på godt vand under alle forhold i den kommende sommer.

Vi har modtaget tilbud fra vores vandanalysefirma ALcontrol. Hvis vi forlænger i 4 år, kan vi ikke bare ”fryse prisen”, men opnå en reduktion på 3%. Så det har vi valgt. Analyseprøverne bliver foretaget efter det program, der er udmeldt fra Lolland Kommune. I kan via et link på vores hjemmeside følge status for kvaliteten af drikkevandet.

Vi har besluttet at få beskåret de vildtvoksende træer og buske på ydersiden (Kalvemosevej som grusvej) af vores område, så også lastbiler kan køre igennem uden at få skrammer. Det gælder dog kun siden ind mod marken. Hvis nogen af grundejerne på sommerhussiden ønsker en billig beskæring af deres hegn ud mod vejen, bedes de snarest henvende sig til bestyrelsen.

Lille Strandgårdsvej og Lyngvej har fået en afretning, og pålagt grus i huller. Lige nu er den derfor i rigtig god stand.

Der vil blive indkøbt materialer til etablering af bump i nær fremtid. Når bumpene skal lægges, kan der være brug for en hjælpende hånd fra stærke mænd. Når vi kender datoen for lægning, vil vi melde den ud, og håbe på at nogen af jer prioriterer at give en hånd med. Tak.

Der arbejdes videre i samarbejde mellem Lolland Kommune og de tre øer på at afdække mulighederne for at finde besparelser – uden at det gør for meget ondt. Følg evt. udviklingen på Beboerforeningens hjemmeside. Men lige nu ser det lidt bedre ud end længe. Vi må alle håbe det bedste.

Husk: at badebroen skal sættes op pinselørdag kl. 10.30. På det tidspunkt vil der også være lejlighed til at gøre en indsats med at beskære de vildtvoksende buske og træer på strandengen.

Husk også, at det i år er på stranden hos os at hele øen fejrer Skt. Hans. Der skal – hvis vejrudsigten peger på det – rejses et festtelt eller to. Men ellers handler det om fællesspisning af den medbragte mad, båltale og bål. Vi sørger for mulighed for at købe øl og vand. Måske lidt musik – og en fælles sang eller to. Grib muligheden, hvis I kan – for at få en dejlig aften med hinanden i sommerhusområdet og med øens beboere.

I hører nyt, når der er mere at berette.

Formandens beretning Efterår 2014

Velkommen – også til nye medlemmer af vore 2 foreninger

Tak for optagning af Badebro, og for beskæring af hybenroser, tjørn m.v. på strandengen her til formiddag

Det har været en god sommer med flittig benyttelse af husene i området og vore fælles faciliteter. Der har vist været flere benyttere af husene end i mange år.

Generelt bliver grundene holdt fint, men det er ikke min opgave at give karakter. Derimod vil jeg give en bemærkning til den græsslåning af strandengen, der sker enkelte steder. Vi har skrevet ud – og jeg vil gerne gentage her – at det jordstykke, der er mellem de enkelte grunde mod stranden – og stranden = vores fælles strandeng – det skal man holde fingrene eller rettere plæneklipperen fra. Af flere grunde: helt formelt er det fælleseje, og ikke den enkeltes. Men det handler også om Naturbeskyttelsesloven, der beskytter vegetationen på vore strandenge i Danmark. Og så måske allervigtigst: kystbeskyttelse. I de her tider, med storme og oversvømmelser, er det vigtigt at holde på vegetationen, marehalm, hjælme og hvad der ellers er, som holder på sandet og hindrer at havet finder vej ind til de lavtliggende huse langs Lyngvej.

Vi har allerede set eksempler på, at havet ved storm og højvande har været inde over. Og der er ingen tvivl om, at med det stadig mere ekstreme vejr – så er det kun et spørgsmål om tid inden det risikerer at gå mere galt. Og der er ingen grund til at invitere havet indenfor. Så lad den naturlige vegetation gro!

Èneste undtagelse mht. græsslåning på strandengen er den – ikke særlig brede, og slet ikke med bredde der inviterer til bilkørsel – sti, der gør det muligt at gå langs stranden et stykke inde, og ned til badebroen, samt for enden af Æblestien. Den bliver slået – som alternativ til en trampesti.

Trafik og vejvedligeholdelse
Der bliver stadig kørt alt for stærkt af for mange på vore veje. Vi må konstatere at de skilte med 20 km’s hastighedszone, vi har fået sat op, ikke har den nødvendige effekt – desværre. Sidste år opfordrede generalforsamlingen til at etablere bump. Det har vi ikke fået gjort – endnu. Ja, dvs. ud over de naturlige bump, der opstår ved at der dannes huller i vejene. Men vi har anskaffet en fin advarselstavle og stander med “5 bump” – som vil blive sat op inden længe. Vi skal dog først ha etableret bumpene. Og det er ikke enkelt. De skal virke, men ikke ødelægge biler. Og det er ikke gjort med bare at hæve de gamle, lidt mørnede “telegrafpæle”. Vi har en løsning i sigte, og den kommer inden længe. Indtil da må de eksisterende huler i vejene udgøre naturlige bump. Men ellers skal de jo fyldes ud. Så en weekend-dag, hvor vi er et antal raske folk til stede, klarer vi det på et par timer.

Færgefart
Der har været meget turbulens omkring vores færgefart. Lolland Kommune gør sine bestræbelser – med inddragelse af ø-repræsentanter – på at finde løsninger til at spare på færgefarten, uden at det skal gå for meget ud over serviceniveauet. En del af jer har været finke til at besvare et spørgeskema fra COWI. Tak for det. Det er vigtigt at vi engagerer os, og giver vores mening til kende. Men det skal være sagt klart og tydeligt: alt hvad der indtil er dukket op af bud på ændringer, har været helt og aldeles håbløst. Det kan i sig selv virke absurd at beskære lige nu, hvor der rent faktisk – for Femøs vedkommende – har været en vækst – og dermed øget indtjening – i benyttelsen til Femø. Der arbejdes videre med sagen mhp. at finde en model for færgefart, der kan sættes i værk i 2016. Men en beslutning træffes i 2015, og det senest med budgetvedtagelsen i Lolland Byråd om ca. et år.

Der er en del huse til salg i vores område. Usikkerhed om den fremtidige færgefart gør det ikke lettere at sælge husene. Så det vil gøre godt at få ro på sagen, og helst undgå forringelser.

Skt. Hans arrangement
Vi var igen i år med-arrangører af Skt. Hans-fejringen på Femø. Sammen med Beboerforeningen. I år foregik det på havnen. Det var fint at spise sammen, og kunne gøre brug af de nye markiser ved Havnehøkeren. Der var også en rigtig god stemning omkring bålet, selv om det blev lidt køligt ud på aftenen. Næste år er vi arrangører, og det vil foregå på vores strand. Det bliver med sikkerhed også et rigtig godt arrangement, som jeg vil anbefale jer at sætte tid af til i kalenderen. En tirsdag aften bliver det, – ikke optimalt. Men I vil få en rigtig god oplevelse, og kunne mingle – som det hedder på nutidsdansk – med de lokale, som helt sikkert dukker op i stort antal.

Skorstensfejer
Sidste år var der en del kritik af, hvad der præsteres af vores skorstensfejer. Den kritik har fortsat i år. Med mange kritikpunkter. Og velbegrundede kritikpunkter. Vi har kontaktet skorstensfejermesteren i Maribo, som oplyser, at det står os frit for at vælge ham i stedet for Bott i Horslunde. De der måtte ønske at skifte skal blot meddele det til skorstensfejermesteren Peter Pedersen i Maribo, og – ligeså vigtigt – Lolland Kommune.

Vand og vandværk
Det er på dagsordenen lidt senere, så de dele vil jeg ikke bruge ord på nu. Men i beretningen bare konstatere, at vi har godt vand. De vandprøver vores laboratorium har taget, dokumenterer at vandkvaliteten er fin. Vi har fået monteret den digitale aflæser, der blev besluttet sidste år, og som medfører at der sendes sms automatisk ved et kritisk niveau i vores vandtank. Så langt så godt. Inden monteringen var der dog en lejlighed eller to i sommer, hvor et meget stort antal af jer havde besluttet at bruge vand samtidig. Og så kneb det! Det kan vi nok ikke helt undgå en gentagelse af, for så skulle vi montere en meget større tank. Og det giver ikke mening. For i andre perioder vil der så være risiko for dødvande og bakterieudvikling. Men det har vi nu også gjort noget ved. Der skal helst altid være flow og frisk vand. Vi har i år fået indbygget, at vandet hele tiden filtreres og holdes “levende”. Derfor er der ikke grund til at være bekymret f.eks. om vinteren. Der vil vandets kvalitet også være OK, selv om der kunne er få til at bruge vandet og tappe fra tanken på vandværket.

Hvad ligger forude det kommende år?

Jeg har nævnt at vi skal ha’ etableret bump.

Vi skal ha’ spulet vore dræn. Det handler om den nedre, lavtliggende del af området, som netop har dræn. Det er en del år siden, de sidst er blevet spulet. Nu oplever vi en hel del regn og tilsvarende meget overfladevand. Men også højt grundvand. Vi skylder de af grundejerne, der er generet af det højtstående vand, at få spulet og dermed sikret så godt afløb til pumpestation og sluse som muligt.

Vi skal ha’ beskåret træer og buske ud mod Kalvemosevej, dvs. på marksiden af vejen.

Endelig vil jeg kort nævne, at vi har en uoverensstemmelse vedr. levering af vand til gårdene. Det har sin rod i aftaler af ældre dato, og kan få nogle økonomiske konsekvenser for vandværkets økonomi. Men det ser vi på, og kommer nok til at bruge lidt penge på en advokat. Mere skal ikke siges nu, for så dramatisk er det heller ikke.

Det var ordene for årets beretning.

« Older Entries