Indbetalinger

Hvis du ønsker, at tilmelde fremtidige regninger fra GF Lille Strandgård til betalingsservice, så kan du klikke på nedenstående link. Hav dit 8-cifrede kundenummer klar:

Tilmeld til Betalingsservice

Hvis du i øvrigt har spørgsmål til betalinger, så kontakt kassereren.