Category Archives: Nyheder

Man kan kun blive i godt humør…

af at se den velkomst, man får ved indkørslen til Lille Strandgård (se vedhæftede filer). Kunstneren bag værkerne er Birgit Bryde på Markvej.

Pinsen står for døren. Forhåbentlig med masser af sol over smukke Femø. Den nye badebro stilles op af leverandøren den 1. juni. Man er velkommen til at kigge på. Og måske kan nogle få have mulighed for at give en hånd med. Badebroen forventes opstillet om formiddagen.

Det betyder dog ikke, at vi ikke skal mødes pinselørdag den 8. juni som vanligt. Denne ene gang uden arbejdsindsats. Fra kl. 11 vil der være øl, vand og en bitter – som altid. Vi håber at mange møder op til en hyggelig besigtigelse af den nye badebro, og samvær.

Senere i juni er det Sankt Hans. Årets arrangement med fællesspisning, båltale og bål finder i år sted på havnen. Med båltale fra en af vore egne fra Lille Strandgård.

Den 6. juli er det turismens dag. Her vil der vanen tro være mulighed for at kigge indenfor i mange hjem på Femø, og mulighed for gode oplevelser og masser af aktiviteter. I Lille Strandgård håber vi, at alt præsenterer sig fint og kan kun opfordre til at gøre en indsats med at trimme græs, også på rabatterne udenfor egen grund. Der plejer at komme rigtig mange turister til øen, og det vil være dejligt, hvis de forlader øen med de fineste indtryk.

Til sidst et suk: færgesejladsen har den senere tid været meget ustabil og præget af særplaner med begrænsninger. Men om en uges tid har alle tre færger til vores øer været på årligt eftersyn, og så skulle der gerne være mere stabil sejlads. Lollands borgmester har udtalt, at der i kommende budgetter skal afsættes midler til leje af reservefærge. Det kan vi glæde os til.

Jeg har tidligere udsendt materiale til pladsreservering på færgen “under jazzen”. Husk fristen den 14. juni.

De bedste hilsener
fra bestyrelsen

Forårshilsen 2019

Vejret har vist sig fra den fine side de seneste uger. Med masser af sol, om end også køligt. Inden længe står påsken for døren, og forhåbentlig vil en god del af jer få lyst til at tilbringe påskedagene på Femø. Den kan eventuelt indledes med det gratis sildebord på Femø Kro kl. 13 Skærtorsdag (drikkevarer skal dog betales). Tilmelding til kroen er nødvendig.

Men ellers er alt klar til at modtage os. Færgen sejler – forhåbentlig. Der har været mange nedbrud på færgefarten her i det tidlige forår. Men lige nu sejles der uden problemer.

Vejene i vores område har fået fyldt huller ud. Og hvis I skal beskære, så er der plads på stranden til gren- og haveaffald. Men ikke andet brændbart. Det skal til container på havnen. Det har en enkelt ikke forstået – trods tydelig skiltning. Se vedhæftede fotos, taget af Ole Bryde. Paller er tit behandlet med imprægneringsmidler, og hører absolut ikke hjemme i naturen. Så fjern venligst, og hurtigst, hvis det er en af jer grundejere.

Det er ikke sikkert, at Sankt Hans-fejringen sker hos os i år. Vi er i dialog med Beboerforeningen. Deres arrangement på havnen sidste år blev aflyst pga. tørken. Og meget tyder på, at de så tager arrangementet på sig i år.

Et andet arrangement Beboerforeningen står for, er deres årlige generalforsamling. Den finder sted i morgen, lørdag, kl. 14 på Femø Kro.

Den nye badebro er i gang med at blive produceret. Vi forventer, at den kan opstilles i sidste halvdel af maj. I hører nærmere om datoen, når vi er klar med den. Og så ændrer det i øvrigt ikke ved den tradition, at vi mødes pinselørdag, den 8. juni, i år kl. 11, for at hilse på hinanden og ønske hverandre en glædelig pinse, med lidt at drikke. Det kan samtidig blive den officielle indvielse af badebroen, lavet i letmetal og lærketræ, som forhåbentlig kan holde i mange år.

Selv blev jeg tidligere på året, på vegne af grundejerforeningen, valgt som ny formand for Pumpelaget ”Bækkenet”, der driver pumpestation og sluse, og sammen med kommunen har ansvar for tilbageskæring af grøde. Vi er ved at lægge sidste år på de nye vedtægter, som skal til behandling på generalforsamling i Pumpelaget, og derefter godkendes af Lolland Kommune. En del af jer med lavtliggende ejendom er medlem af Pumpelaget, og betaler via ejendomsskatten til driften. Når det engang bliver tid for generalforsamling, vil jeg gerne indkalde jer via en e-mail, og ikke blot via De sorte Tavler på Femø. Derfor vil jeg bede jer medlemmer sende mig en e-mail, med bekræftelse på at I gerne vil informeres om Pumpelagets virke.

Til slut vil jeg fra bestyrelsen ønske jer alle en glædelig påske og et godt forår

Januar 2018

Så blev det januar, og sne i dag, her hvor jeg befinder mig. Det mest dramatiske har ellers været den senere tids storme og højvander. Nu 3 gange indenfor 2 uger. Heldigvis har vi i Lille Strandgård redet stormen af. Vandet har været oppe at slikke toppen af forstranden, men ikke indover. Og mon dog ikke faren er drevet over i denne omgang? – og først tilbage ved næste efterår. Stormen har også medført en række aflysninger af færgeafgange pga. blæst og højvander. Og tillige tekniske problemer med færgen. Derfor særplaner i flere omgange.

Apropos højvande, så forlyder det fra sædvanligvis velinformerede kilder, at undertegnede er indvalgt i Pumpelagets bestyrelse, og endda skulle være valgt til ny formand (den hidtidige har forladt bestyrelsen). Jeg afventer at høre nærmere og at blive indkaldt møde inden længe. På vores bestyrelsesmøde indvilligede Henning Hellwing i også at indtræde i bestyrelsen. Ud over vi to nævnte udgøres bestyrelsen også to gårdejere: Flemming Jensen og Peter Frederiksen. Jeg vælger at tage hvervet på mig, især mhp. at få formaliseret det organisatoriske, dvs. rettidige indkaldelser også pr. e-mail, og så en klar information i øvrigt til lagets medlemmer af, hvad der måtte være af relevante oplysninger. Samt mulighed for dialog med medlemmerne, når de ønsker det. En hovedopgave er selvfølgelig en sikker drift af pumpestation og sluse.

I vores egen bestyrelse har vi talt om risikoen, hvis et menneske, især barn, eller et dyr falder i slusen. Den vil ikke være let at overdække og samtidig kunne få renset op, som det skal ske med mellemrum. Derfor tænker vi i at få monteret en synlig stige, til at give mulighed for at kravle op.

Webmaster-funktion for den nye hjemmeside: Jakob Teislev, der har formet hjemmesiden er lykkeligvis stadig ”på arbejde med den” – og stor tak for det, Jakob! Hans tovholder i bestyrelsen bliver Henning Hellwing, der i tæt samarbejde med Jakob vil forestå den videre udvikling, og på sigt være webmaster. Det aftaler Jakob og Henning indbyrdes. Her og nu vil jeg opfordre til, at I logger jer på. Gå ind på www.lillestrandgård.dk, og find på forsiden link til ”Log ind”.

Mht. badebro, så har vi nu besigtiget to badebroer. Meget lig hinanden, men den samlede bestyrelse besluttede i lørdags at indhente endeligt tilbud på den, vi foretrækker. Det bliver en bro af samme længde som den nuværende, afsluttet med 3 x 3 meter platform yderst, gelænder på sidste sektion og metaltrappe. Sektionerne af letmetal, noget lettere at løfte og bære end de nuværende. Og et 1,4 meter bredt dæk af træ (nuværende er 1,2 meter).

Det var nyheder for nu. I er velkommen til at kontakte alle i bestyrelsen for evt. spørgsmål.

Julehilsen 2018

Kære alle i Lille Strandgård.

Vi vil fra bestyrelsen sende jer en hilsen med ønsket om en glædelig jul og et rigtig godt nytår.

Der er dejligt på alle årstider, og nu venter vi alle bare på at sneen skal falde og iklæde vinterdragt. Med mulighed for en tur rundt på øen med langrendsskiene. Sne eller ikke sne: alting ånder dyb fred og ro.

Vi har bestyrelsesmøde den 5. januar, hvor et par vigtige punkter er badebro og seneste fra Pumpelaget. Vi har foreløbig besigtiget en badebro fra ét firma, og skal besigtige en fra et andet firma den 12. januar. Forhåbentlig er vi derefter klar til at gå i forhandling om indkøb af den, vi vælger. Foreløbig er alle muligheder åbne.

Efter bestyrelsesmødet og besigtigelsen vil vi udsende en orientering om de drøftelser og beslutninger, vi tror kan have jeres interesse.

Lidt sne er der da..

Efterår 2018

På en af de sidste fine dage i ”løvfaldssommeren” fik vi taget badebroen op. Vi var det nødvendige antal, både i vandet og på land. Broen viste sig at være i endnu dårligere tilstand end vi allerede vidste. Med en trappe, hvor både trapper og den ene side var knækket. Med dagens senere beslutning om at afsætte midler til en ny, var det sidste gang den gamle blev taget op. Efterfølgende havde vi en rigtig hyggelig stund, med lejlighed til at hilse på de senest tilkomne grundejere.

Senere havde vi en livlig generalforsamling, hvor jeg i min beretning havde overskrifter om: vejene, det grønne, vandværk og vandforsyning, badebroen, sikring mod oversvømmelse af området, hjemmeside, Sankt Hans og Ordensregler – eller bare respektfuldt naboskab. Læs selv den fulde beretning i vedhæftede fil, og referat fra generalforsamlingen. Der blev vedtaget uændret kontingent, vandbidrag og takster for vandværket.

Til afslutning kunne vi præsentere den nye hjemmeside, udviklet af Jakob Teislev i samarbejde med bestyrelsen. Se den på www.lillestrandgård.dk (bemærk å). Hjemmesiden vil være fuldt implementeret indenfor ca. en måned, også med øget hastighed fordi den flyttes over på en kraftigere server.

Der var genvalg til bestyrelsen, og samme ansvarsfordeling. Suppleanter blev Ole Bryde og Dorte Darfelt. Vi arbejder nu videre, med især anskaffelse af ny badebro og sikring mod oversvømmelse af området.

Men nu er efteråret for alvor over os. Med kølighed, blæst og storme. Selv om det giver lyst til at holde sig inde i varmen, måske lægge en pind i brændeovnen, så giver naturen også på denne årstid mulighed for store oplevelser i naturen. Fugletræk, bl.a. gæs der kan høres på lang afstand, og måske synet af en havørn der holder til i de nærliggende Maribo-søer. Femøs natur vil mange misunde os. Vi har den lige udenfor døren i Lille Strandgård, hele året.

(referat og formandens beretning er at finde i menuen under Internt -> Generalforsamlinger. Husk at logge ind.)

Indkaldelse til Generalforsamling 2018

Til grundejere i Lille Strandgård og medlemmer af Lille Strandgård Vandværk.

Vedhæftet er endelig indkaldelse af ordinær generalforsamling inkl. bilag: regnskab og budget for grundejerforening og vandværk. Til afholdelse på Femø Kro og Kursuscenter lørdag den 20. oktober kl. 14:30.

Forud – kl. 10:30 – håber vi at se rigtig mange, og nogle med waders, til optagning af badebro og efterfølgende hyggeligt samvær over en øl, vand og en ”skarp” på en kølig efterårsdag.

Ny hjemmeside

Velkommen til en ny og opdateret hjemmeside.

For at kunne bruge hjemmesiden fuldt ud er du nødt til at oprette dig som bruger. Det foregår ved at trykke på “Registrer” punktet i menuen øverst til højre. Derefter udfylder du punkterne og venter. Der kan gå op til 24 timer inden du har fuld adgang, men typisk vil det tage et par minutter. Du vil, når du er registreret og logget ind med dit brugernavn og password, se en ny menu i toppen med navnet “Internt”. Herunder vil du finde en lang række informationer.

Hvis der er noget på siden, der er ukorrekt, eller hvis du har forslag til forbedringer eller ligger inde med gode billeder, er du meget velkommen til at sende dem til webmasteren. Ja – eller du kan skrive en kommentar nedenfor.

Sensommerhilsen fra Lillestrandgård 2018

Kære alle i Lille Strandgård.

Det er en sommer næsten uden ende. Og vi oplever, at rigtig mange af jer har nydt sommerdage på Femø. Der har været mere liv end de fleste somre. Men forholdene har da også været ualmindelig indbydende. Rigtig dejligt.

Det er også fint at iagttage, at mange af jer har gjort en indsats – tak for det! – med tilbageskæring af vildtvoksende buske, og især brombær som er meget aggressivt voksende.. Det handler om at respektere de vilkår, der er udmeldt af Lolland Kommune, og tillige vilkårene i vores deklaration for området. Som vi har skrevet ud om i flere omgange her i sommer.

Nu forholder det sig desværre også sådan, at et mindre antal intet har foretaget sig, ej heller efter at have modtaget rapporten fra Markvandringsudvalget. Bestyrelsen har gennemgået rapporten og besigtiget forholdene på ny. Det har givet anledning til et mindre antal påbud, enkelte med tidsfrist og risiko for beskæring ledsaget af regning for foretaget arbejde.

Apropos brombær, så har planten jo også en positiv side: øen bugner lige nu af bær, næsten overalt, og man kan på ingen tid plukke adskillige kilo. Så den gamle historie holder vand: der er intet, der er så galt, at det ikke er godt for noget. De skal bare styres, og plukkes, hvor de uden problemer vokser vildt. I tillæg er den gode nyhed, at færgetaksterne reduceres fra på søndag mandag. Derfor kan en sensommertur til Femø gøres noget billigere. Gå ind og tjek på Lolland Færgefarts hjemmeside.

Femø Beboerforening

Bestyrelsen holdt møde i søndags, hvor vi besluttede at udsende nedenstående, som vi håber I tager godt imod:

Bliv medlem af Femø Beboerforening

På den nylige generalforsamling i Femø Beboerforening blev det klart, at foreningens økonomi er meget stram, bl.a. på grund af store udgifter til ekstraordinær vedligeholdelse og installation af solceller på Det gule Magasin på havnen.

Vi har alle en interesse i en stærk beboerforening. Af mange grunde. Foreningen er øens stemme over Lolland Kommune, bl.a. når det gælder velfungerende færgefart med rimelige billetpriser. Og i Ø-kontaktudvalget hvor øerne arbejder for at fremme fælles interesser og vilkår. Og helt basalt for at fremme kvaliteten af at bo på Femø, både som fastboende og som fritidshusejer. Uden Beboerforeningen og ”Talerøret” ville livet på øen være uden sammenhæng og uden mange initiativer.

Vi ved, at mange af jer allerede er medlem af Beboerforeningen. Det er godt. For de der ikke allerede er tilknyttet vil bestyrelsen opfordre til at støtte, gerne ved indmeldelse, eller evt. gennem et støttebeløb. Medlemskab koster 200 kr. årligt, som kan indbetales på konto 5359 0244817 i Arbejderenes Landsbank. Hvis man derudover vil abonnere på ”Talerøret” og få det tilsendt, og evt. støtte med det fadderskab til ”Talerøret”, så koster det lidt mere. Men det er interessant at følge med i, hvad der foregår på den lille ø. Og bidrage til at holde den ”oven vande.

« Older Entries